Thanh's House

ĐÂY LÀ DỰ ÁN NHÀ PHỐ MÀ KAI ARCHITECT ĐÃ THIẾT KẾ TRONG NĂM 2020

MỘT GÓC PHỐI CẢNH KHÁC CỦA CÔNG TRÌNH